Opći uvjeti

Opći uvjeti za kupoprodaju putem web-site-a za elektronsku trgovinu La Digue.hr

Koristeći usluge Internet trgovine La Digue.hr, smatra se da prihvaćate Opće uvjete koji se nalaze u ovom dokumentu. U slučaju da se ne slažete s Općim uvjetima La Digue.hr-a, molimo ne koristite ovaj Internet site.

Ovaj dokument sadrži Opće uvjete kojim LA DIG d.o.o., dalje u tekstu ovog dokumenta La Digue.hr, pruža usluge korisnicima putem Internet trgovine La Digue.hr. Dolje navedeni opći uvjeti predstavljaju pristanak na sklapanje ugovora o kupoprodaji između osobe koja je prihvatila ove Opće uvjete, dalje u tekstu “Potrošač“, s jedne strane, i La Digue.hr, s druge strane, u vezi sa naručivanjem i kupovanjem proizvoda koji se nude putem elektronske trgovine La Digue.hr.

PREDMET UGOVORA

La Digue.hr pruža Potrošaču mogućnost kupovati proizvode koji su u ponudi na internetskom site-u La Digue.hr i uplatiti odgovarajuću kupoprodajnu cijenu,, a da pri tome od strane Potrošača postoji poštovanje i čvrsto pridržavanje ovih Općih uvjeta i dodatno navedenih na Internet stranicama na La Digue.hr zahtjeva za određene robe.

PROMJENE U OVIM UVJETIMA

Robe koje La Digue.hr nudi su raznovrsne i s obzirom na usavršavanje i proširenje kataloga proizvoda, one se stalno diverzificiraju i modificiraju, a to je vezano sa zakonskim izmjena koje reflektiraju na uvjete za njihovu ponudu, te zbog toga ovi Opći uvjeti mogu biti promijenjeni jednostrano od La Digue.hr.

CIJENE

Kupoprodajna cijena koju Potrošač duguje ukazana je u pozivnici na kupnje robe u trenutku podnošenja zahtjeva za kupovinu.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje cijene iz prethodnog odjeljka i troškova isporuke se mogu izvršiti na slijedeće načine: u gotovini od strane Potrošača ili treće osobe u ime istog, pouzećem; plaćanje putem PayPal.com; plaćanje karticama

ISPORUKA POŠILJAKA

Pošiljka se isporučuje potrošaču ili trećoj osobi koja prima i potvrđuje preuzimanje iste u ime Potrošača. U slučaju da Potrošač nije pronađen u terminu isporuke na adresi koju je naveo ili nisu osigurani pristup i uvjeti za uručenje narudžbe u tom terminu, La Digue.hr se oslobađa zaduženja da isporuči narudžbu.

PRAVO NA OTKAZ

Potrošač ima pravo otkazati da primi narudžbu kada:
- isporučena roba očigledno ne odgovara naručenoj od Potrošača robi i to se može uspostaviti običnom provjerom robe;
- pri prijevozu roba je bila oštećena;
- cijena koju Potrošač mora platiti ne odgovara ponuđenoj cijeni;